Đề cao sự thoải mái trong từng động tác, AODEC tiếp tục ưu ái những tín đồ bị tác động bởi trang phục Oversize bằng thiết kế Unisex. Nói một cách dễ hiểu hơn thì từng sản phẩm trong BST này
đều dành cho cả nam và nữ, độ tuổi từ 15-150.